Arrangementer

Generalforsamling

Generalforsamling.

 

Fuglebjerg - Sandved Efterløns og Pensionistforening

 

afholder Foreningens ordinære generalforsamling

 Søndag den 10. april 2022 kl. 12.00

Fuglebjerg forsamlingshus.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

 

Bestyrelsen fremlægger forslag om kontingentforhøjelse fra

100,00 kr. til 150,00 kr. grundet stigende omkostninger.

Bestyrelsen ønsker ligeledes at ændre foreningens navn.

Begge forslag kan tidligst blive gældende fra 01.01.2023.

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer,

men dem der vil deltage i spisningen efter generalforsamlingen,

bedes af hensyn til køkkenet tilmelde sig til

Henny Hansen telf. 55 45 64 06 senest den 4. april 2022.

 

Pris for deltagelse i spisning og kaffe er 50,00 kr., som betales ved indgangen. 

Drikkevarer er for egen regning.