Arrangementer

Generalforsamling

Generalforsamling .

 

Fuglebjerg - Sandved Efterløns og Pensionistforening

 

afholder Foreningens ordinære generalforsamling

 

Søndag den 13. juni 2021  kl. 12.00

 

i Fuglebjerg forsamlingshus.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. 

 

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement samt kaffe / the.

Drikkevarer for egen regning.

 

Ved deltagelse i traktementet er der af hensyn til køkkenet

tilmelding senest mandag den 07. juni 2021.

 

Tilmelding til Henny Hansen tlf. 55 45 64 06