Arrangementer

Generalforsamling

Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er udsat. Ny dato vil blive bekendtgjort senere.

 

Fuglebjerg - Sandved Efterløns- og Pensionistforening

afholder Foreningens ordinære generalforsamling

Søndag den 29. marts 2020 kl. 12.00

i Fuglebjerg forsamlingshus.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

 

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement samt kaffe/the.

Drikkevarer for egen regning.

 

Ved deltagelse i traktementet er der af hensyn til køkkenet 

tilmelding senest mandag den 23. marts 2020.

 

Tilmelding til Henny Hansen tlf. 55 45 64 06