Arrangementer

Generalforsamling:

Generalforsamling .

 

Fuglebjerg & Sandved Efterløn´s og Pensionistforening

 

afholder Foreningens ordinære generalforsamling

 

Søndag den 22. april 2018 kl. 12.00

 

i Fuglebjerg forsamlingshus.

 

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

 

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement samt kaffe / the.

Drikkevarer for egen regning.

 

Ved deltagelse i traktementet er der af hensyn til køkkenet tilmelding senest mandag den 14. april 2018.

 

Tilmelding til Henny Hansen tlf. 55 45 64 06